Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ služieb :

Prevádzkovateľ: SILENSA s.r.o. www.hostelsilensa.sk
sídlo: Levočská 2/A, 080 01 Prešov
IČO: 50 970 194
DIČ: SK2120544250
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39507/P
štatutár: Peter Kokoška, tel:+421 904 520 520, email: office.silensa@gmail.com

Storno pobytu:
Ak zistíte, že chcete rezerváciu zrušiť, odporúčame tak urobiť čím skôr. Zrušenie zdarma je možné najneskôr 5 dní pred dátumom nástupu.
Ak zrušíte svoj pobyt menej ako 5 dní pred nástupom účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny ubytovania. V prípade nedostavenia sa na pobyt účtujeme 100% storno poplatok. Zvážte aj možnosť bezplatnej výmeny pobytu v iných termínoch.
O podrobnostiach sa informujte na mailovej adrese - office.silensa@gmail.com.
Radi Vám vyhovieme.

Daň:
Pri príchode je potrebné zaplatiť miestny poplatok (daň) za ubytovanie 1,70€ / osoba v hotovosti.
Od dane je oslobodená:
1. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo fyzická osoba s ťažkýmzdravotným postihnutím a sprievodca, ktorá sa preukáže rozhodnutím, alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Fyzická osoba do 18 rokov veku a fyzická osoba staršia ako 70 rokov, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti.
3. Fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia, ktorá sa preukáže platným študentským preukazom.

Čas príchodu / odchodu:
Na základe rezervovaného ubytovania sa budete môcť ubytovať vo svojej izbe v dobe od 14:00 najneskôr do 21:00.
V deň odchodu musíte opustiť izbu najneskôr do 10:00. Ak v izbe zostanete dlhšie, môže vám byť zaúčtovaná noc navyše.
Ak požadujete ubytovanie pred 14:00 vpíšte túto požiadavku do poznámky pri rezervácii. Ak to bude možné, radi Vám vyjdeme v ústrety.

Platba a zúčtovacia mena:
Žiadny záručný vklad.
Platbu za pobyt je potrebné uhradiť na IBAN: SK68 8330 0000 0025 0188 1263, Fio banka a. s., pobočka zahraničnej banky, BIC: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol - č. rezervácie, až po potvrdení rezervácie mailom.
Ak platba za rezerváciu nebude pripísaná najneskôr 5 dní pred nástupom na pobyt na náš účet, vaša rezervácia bude zrušená podľa storno podmienok.
Vyžaduje sa číslo kreditnej/debetnej karty, z ktorej bude stiahnutá zodpovedajúca čiastka.

Prevádzkovateľ má právo tieto CENY a podmienky kedykoľvek zmeniť a sú platné ich zverejnením na www.hostelsilensa.sk

Tieto podmienky platia od 15.2.2022